Kvalitet

Kvalitet står i høysetet og er formalisert gjennom egenutviklete prosedyrer og et kvalitetssikringssystem som tar utgangspunkt i ISO 9001 og NS-EN ISO 17100:2015 (Oversettelsestjenester. Krav til oversettelsestjenester). Dette betyr blant annet at det er profesjonelle og svært erfarne morsmålsoversettere som tar hånd om tekstene dine og at korrekturlesing og kvalitetssikring inngår i prisen.