Nettbaserte tjenester kan være til stor hjelp, men samtidig også innebære en sikkerhetsrisiko.

Les mer om dette på https://www.nrk.no/norge/slar-alarm-om-oversettingsside_-passord-og-kontrakter-ligger-apent-pa-nettet-1.13666963.